Η ΕΤΑΙΡΙΑ

H FTA Firm δημιουργήθηκε το 2014 με σκοπό να βοηθήσει τους αγοραστές ακινήτων να ολοκληρώσουν με επιτυχία και ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο την αγορά ακινήτων.
Απο το 2018 βρίσκεται και στον χώρο των πωλήσεων όσο και στον χώρο της διαχείρισης ακινήτων. 

Το γραφείο λειτουργεί έχοντας νόμιμη άδεια λειτουργείας μεσιτού γραφείου αστικών συμβάσεων και όντας μέλος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων. 

Νέα Ακίνητα