Οι άνθρωποι

Νικόλαος Φωτόπουλος     
Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων | Πολιτικός & Μηχανολόγος Μηχανικός MSc
nick@fta-firm.com 

Mohammed Abed Almusa 
Business Development | United Arab Emirates
mohammed@fta-firm.com

Ιωάννης Φωτόπουλος
Business Development | Πολιτικός Μηχανικός UEL BEng, MSc
john@fta-firm.com 

Γεώργιος Πλάκας 
Business Development | Μηχανόλογος Μηχανικός Msc
george@fta-firm.com

Ιάσωνας Ραπίδης
Business Development | Economics BSc , Finance & Economics MSc
jason@fta-firm.com

Dr Olga Alexakos, PhD
Licensed Real Estate Broker | New York
ny@fta-firm.com

Ιωάννης Κούρος
Business Developement | Abu Dhabi
johnk@fta-firm.com


 

 

Νέα Ακίνητα